Rolls-Royce

Rolls-Royce

Thành lập: 15 tháng 3, 1906, Manchester, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Trụ sở: Derby, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Nhà sáng lập: Henry Royce, Charles Rolls