Mitsubishi

Mitsubishi

Công ty Mitsubishi đầu tiên là một công ty chuyển hàng thành lập bởi Yataro Iwasaki (1834–1885) năm 1870. Năm 1873, tên công ty được đổi thành Mitsubishi Shokai. Thành lập: 1870, Người sáng lập Iwasaki Yataro, Trụ sở chính Tokyo, Nhật Bản.