Land Rover

Land Rover

Land Rover là một thương hiệu ô tô chuyên xe 2 cầu.Nó là một phần của công ty Jaguar Land Rover, công ty này lại là một công ty con của Tata Motors. Trụ sở: Whitley, Coventry. Nhà sáng lập: Maurice Wilks. Thành lập: 1978