Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen là hãng sản xuất xe hơi Đức, một trong những công ti sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới thuộc tập đoàn Volkswagen. Nhà sáng lập: German Labour Front Thành lập: 28 tháng 5, 1937, Berlin, Đức.