Jaguar

Jaguar

Trụ sở: Coventry, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Thành lập: 4 tháng 9, 1922, Blackpool, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Giám đốc điều hành: Ralf Speth (18 thg 2, 2010–), Nhà sáng lập: William Walmsley, William Lyons