CHÍNH SÁCH BẢO MẬT MẠNG XÃ HỘI

MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam 

Chính sách bảo mật thông tin người dùng này được lập bởi Công ty CP Tiếp Thị Thịnh Phát nhằm đưa ra quy định về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội “MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam” có tên miền là www.cafeauto.vn, sau đây gọi tắt là MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam. Chính sách là văn bản được công bố chính thức của Công ty.

Việc đăng ký của Người sử dụng trên MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam là thể hiện sự đồng ý của Người sử dụng với Chính sách này. Các Chính sách có thể được thay đổi mà không cần báo trước để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trên MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam. Người sử dụng có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam của Công ty để cập nhật những thay đổi mới nhất và bắt buộc phải chấp thuận những điều khoản trong Chính sách này khi sử dụng MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam kể cả khi Người sử dụng là thành viên của MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam hay không. Nếu Người sử dụng không chấp thuận những điều khoản trong Chính sách này.

Quý người dùng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật thông tin người dùng” dưới đây để hiểu rõ hơn những cam kết, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập. Cùng với Chính sách bảo mật thông tin người dùng, MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam cũng xây dựng Điều khoản sử dụng MXH, quý người dùng có thể xem tại đây.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam:

- Hỗ trợ người dùng tìm hiểu thông tin về các bài viết mà MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam tạo ra;

- Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của người dùng;

- Thực hiện các bản khảo sát và thu thập các đánh giá người dùng;

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam, Quý người dùng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam thông tin cá nhân (họ tên, email, số điện thoại, tên đơn vị, …). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của các thông tin khai báo từ Người dùng.

MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam cũng có thể thu thập thông tin về số lần truy cập, bao gồm số trang Người dùng xem, số link (liên kết) Người dùng đã click và những thông tin liên quan khác đến việc kết nối đến MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam. Góc Nhìn cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt web (browser) Người dùng đang sử dụng mỗi khi truy cập vào MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam, bao gồm: địa chỉ IP, loại browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian, địa điểm, nguồn tìm kiếm đến website MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam và những địa chỉ mà browser truy xuất đến.

2. Sử dụng thông tin

- MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin người dùng” này.

- Khi cần thiết, MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Người dùng dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, gửi thư định kỳ cung cấp thông tin, dịch vụ mới; thông tin về các sự kiện sắp tới; khảo sát thu thập thông tin.

- MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam cam kết không bán hoặc cho thuê Email của Người dùng từ bên thứ ba. Nếu Người dùng vô tình nhận được Email không theo yêu cầu từ hệ thống chúng tôi do một nguyên nhân ngoài ý muốn, xin vui lòng nhắn vào link từ chối nhận Email kèm theo hoặc thông báo trực tiếp đến Ban quản trị MXH.

- Trong một số trường hợp, MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của Người dùng sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

3. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bất cứ thời điểm nào, Người dùng cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình (nếu có đăng ký) theo các liên kết thích hợp mà chúng tôi cung cấp hoặc liên hệ trực tiếp qua email để chúng tôi chỉnh sửa.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Khi Người dùng gửi thông tin cá nhân của Người dùng cho MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam, Người dùng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều biện pháp thích hợp về kỹ thuật, công nghệ và an ninh nhằm ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật, đồng thời bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Người dùng ra ngoài.

MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

(a) khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước;

(b) trong trường hợp mà MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;

(c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các người dùng khác trên MXH này.

Tuy nhiên, do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể bảo mật được 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra được một cam kết chắc chắn rằng thông tin Người dùng cung cấp cho chúng tôi được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Người dùng như các trường hợp Người dùng tự ý chia sẻ thông tin với người khác,… Nếu Người dùng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên. Chúng tôi khuyên Người dùng không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Vì vậy chúng tôi cũng khuyến cáo Người dùng nên bảo mật các thông tin liên quan đến thông tin của Người dùng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác, đặc biệt trong trường hợp sử dụng máy tính chung nhiều người.

5. Sử dụng “Cookie”

MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam dùng “Cookie” để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng.

Một Cookie là một file văn bản được đặt trên đĩa cứng của Người dùng bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của Người dùng. Cookie được chỉ định vào máy tính của Người dùng và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho Người dùng.

Một trong những mục đích của Cookie là cung cấp những tiện ích để tiết kiệm thời gian của Người dùng khi truy cập tại MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam hoặc viếng thăm MXH lần nữa mà không cần đăng ký lại thông tin sẵn có.

Người dùng có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận Cookie, nhưng Người dùng có thể thay đổi những cài đặt để từ chối tất cả những Cookie nếu Người dùng muốn. Tuy nhiên, nếu Người dùng chọn từ chối Cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng không tốt đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào Cookie tại MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam.

6. Thay đổi về chính sách

MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam, nhu cầu và sự phản hồi từ người dùng (nếu có) cũng như các quy định của pháp luật (nếu có). Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

Nội dung “Chính sách bảo mật thông tin” này chỉ áp dụng tại MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có link tại MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích Người dùng đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

Vì vậy, Người dùng đã đồng ý rằng, khi sử dụng MXH của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là Người dùng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó, chúng tôi đề nghị Người dùng nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên MXH cũng như nên đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật thông tin” của từng MXH mà Người dùng đang truy cập.

7. Thời gian lưu trữ thông tin

MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Người dùng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Người dùng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin hoặc khi Người dùng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Chúng tôi rất hoan nghênh các góp ý đóng góp và phản hồi thông tin từ Người dùng về Chính sách bảo mật thông tin này.

Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến MXH ô tô - xe máy và golf tại Việt Nam xin gửi về địa chỉ email: info@cafeauto.vn; Đường dây nóng: 0903.762.768.