Acura

Acura

Acura là một nhãn hiệu xe cao cấp của hãng sản xuất Honda, Nhật Bản. Thành lập 1986, Trụ sở chính: Cờ Nhật Bản Nhật Bản, Tokyo, Công ty mẹ: Honda Motor Company, Ltd.