BMW

BMW

BMW là một công ty sản xuất xe hơi và xe máy quan trọng của Đức. Thành lập: 7 tháng 3 năm 1916, Người sáng lập: Franz Josef Popp, Trụ sở chính: München, Germany