Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 06/2021

Hãng DOANH SỐ BÁN HÀNG (20214 Chiếc) Tháng trước Cùng kì năm trước
Bắc Trung Nam TỔNG Tỉ trọng Số lượng % Số lượng %
2231 914 1722 4867 24.08% 4691 3.75% 5032 -3.28%
1752 307 1231 3290 16.28% 3337 -1.41% 2961 11.11%
867 239 819 1925 9.52% 2120 -9.2% 0 0%
937 192 733 1862 9.21% 2456 -24.19% 2906 -35.93%
897 364 564 1825 9.03% 2709 -32.63% 2886 -36.76%
605 376 569 1550 7.67% 1423 8.92% 1151 34.67%
719 21 593 1333 6.59% 1019 30.81% 1273 4.71%
490 298 496 1284 6.35% 1496 -14.17% 2243 -42.76%
313 84 597 994 4.92% 1047 -5.06% 1213 -18.05%
240 62 208 510 2.52% 612 -16.67% 315 61.9%
126 36 268 430 2.13% 448 -4.02% 259 66.02%
63 15 76 154 0.76% 262 -41.22% 568 -72.89%
31 7 37 75 0.37% 58 29.31% 44 70.45%
58 0 8 66 0.33% 70 -5.71% 30 120%
10 3 12 25 0.12% 35 -28.57% 0 0%
13 0 0 13 0.06% 1 1200% 0 0%
5 1 5 11 0.05% 14 -21.43% 13 -15.38%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 323 -100%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.