• Hãng Loại xe

  Thống kê doanh số Vama tháng 04-2018

  Hãng
  DOANH SỐ BÁN HÀNG (19716 Chiếc)
  Tháng trước
  Cùng kì năm trước
  Bắc
  Trung
  Nam
  TỔNG
  Tỉ trọng
  Số lượng
  %
  Số lượng
  %
  1831 575 1877 4283 21.72% 4305 -0.51% 4809 -10.94%
  1622 468 2152 4242 21.52% 4297 -1.28% 4096 3.56%
  1061 487 1075 2623 13.3% 1311 100.08% 689 280.7%
  1070 224 736 2030 10.3% 2110 -3.79% 1884 7.75%
  947 258 819 2024 10.27% 2128 -4.89% 1909 6.02%
  544 169 646 1359 6.89% 1900 -28.47% 2544 -46.58%
  172 42 328 542 2.75% 554 -2.17% 656 -17.38%
  200 73 227 500 2.54% 862 -42% 951 -47.42%
  198 35 226 459 2.33% 873 -47.42% 509 -9.82%
  186 128 138 452 2.29% 384 17.71% 491 -7.94%
  100 55 187 342 1.73% 305 12.13% 32 968.75%
  258 20 36 314 1.59% 339 -7.37% 337 -6.82%
  71 32 198 301 1.53% 289 4.15% 482 -37.55%
  40 15 35 90 0.46% 61 47.54% 100 -10%
  43 19 20 82 0.42% 260 -68.46% 112 -26.79%
  28 11 12 51 0.26% 111 -54.05% 480 -89.38%
  0 0 22 22 0.11% 13 69.23% 0 0%
  0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
  0 0 0 0 0% 370 -100% 40 -100%
  Ghi chú:
  - Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
  - % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
  - % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.