Nissan

Nissan

Công ty Cổ phần Ô tô Nissan là một nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản và là một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Lưu ý: nhà sản xuất xe tải và xe bus "Nissan Diesel" là một công ty độc lập với Công ty Cổ phần Ô tô Nissan. Trụ sở: Yokohama, Kanagawa, Nhật Bản, Giám đốc điều hành: Carlos Ghosn (thg 6 2001–), Thành lập: 26 tháng 12, 1933