Hyundai

Hyundai

Tập đoàn Hyundai là tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc có trụ sở chính tại Seoul. Thành lậpL: 1 tháng 1, 2000; 17 năm trước, Trụ sở chính Seoul, Hàn Quốc, Khu vực hoạt động: Toàn cầu