Benelli

Benelli

Thành lập: 1911, Pesaro, Ý, Trụ sở: Pesaro, Ý, Nhà sáng lập: Antonio "Tonino" Benelli, Giuseppe Benelli, Francesco Benelli, Filippo Benelli, Domenico Benelli