Ford

Ford

Công ty Ford Motor là một công ty đa quốc gia Hoa Kỳ và là nhà xản suất xe ôtô lớn hàng thứ 5 trên thế giới. Thành lập 16 tháng 3 năm 1903, Người sáng lập Henry Ford, Trụ sở chính:Dearborn, Michigan, Hoa Kỳ