Maserati

Maserati

Nhà sáng lập: Alfieri Maserati, Thành lập: 1 tháng 12, 1914, Bologna, Ý, Trụ sở: Modena, Ý