BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN CAFEAUTO 2024

(Áp dụng từ 01/01/2024)

ĐVT: VNĐ, giá chưa VAT

STT Vị trí Kích thước Xuyên suốt Trang chủ Trang trong
PC
1 Top Banner Full 1 (1022 x 90)px 25,000,000 20,000,000 10,000,000
2 Top Banner Full 2 (1022 x 120)px 30,000,000 25,000,000 15,000,000
3 Top Banner Full 3 (1022 x 220)px 35,000,000 30,000,000 20,000,000
4 Rectangle Banner Full (300 x 508)px 40,000,000 35,000,000 25,000,000
5 Center Banner (532 x 120)px 12,000,000
6 Rectangle banner 1 (300 x 250)px 25,000,000 15,000,000 10,000,000
7 Banner Background 2 Bên (90x1000)px 70,000,000 45,000,000 20,000,000
8 Super Top Banner Full (1920 x 200)px 70,000,000 45,000,000 20,000,000
9 Banner Background Full (1920 x 1000)px 100,000,000 75,000,000 30,000,000
10 Cover Pages
(Rec Full + Background Full)
(300x508)px
(1920 x 1000)px
150,000,000 100,000,000 50,000,000
Mobile
1 Top mobile (320 x 50)px 15,000,000 10,000,000 5,000,000
2 Rectangle banner 1 (300 x 250)px 20,000,000 15,000,000 10,000,000
3 Rectangle banner 2 (300 x 250)px 15,000,000 10,000,000 7,000,000
4 Inpages Fullscreen Dọc (480x960)px
Ngang (960x480)px
35,000,000

Ghi chú:
- Phí thiết kế 5,000,000VNĐ/Banner HTML.
- Bảng giá chưa bao gồm VAT.
- Banner xuất hiện độc quyền sẽ nhân với giá công bố 3 lần.
- Hình thức chia sẻ banner/pre-roll: chia sẻ 4 theo user, mỗi lần người dùng load trang sẽ thấy 1 banner khác nhau cùng một vị trí.
- Định dạng file: Jpg, Gif, HTML5. Tối đa 3 frame, thời gian chạy banner không quá 15s, dung lượng không quá 70KB