Bảo hiểm tổn thất toàn bộ & mất cắp mô tô – xe máy AAA

ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM

Bảo hiểm AAA chỉ nhận bảo hiểm tổn thất toàn thất toàn bộ và mất cắp mô tô, xe máy đối với những xe có thời hạn sử dụng dưới 7 năm, kể từ ngày đăng ký lần đầu ghi trên Giấy đăng ký mô tô, xe máy do cơ quan Cảnh sát giao thông cấp.

 Nếu Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy không ghi rõ Ngày đăng ký lần đầu thì tính từ ngày sản xuất hoặc ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy.

II. PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo hiểm AAA nhận bảo hiểm tổn thất toàn bộ và mất cắp môtô, xe máy gây ra do các nguyên nhân và rủi ro sau đây:

1. Bị cướp hoặc tấn công bằng vũ lực khi đang tham gia giao thông;

2. Cháy, nổ;

 3. Nhà, nơi cư trú bị trộm cướp đột nhập, cạy phá và/hoặc bị tấn công bằng vũ lực;

4. Mất cắp trong bãi giữ xe công cộng; bãi giữ xe của cơquan; trường học; bệnh viện; nơi vui chơi giải trí… với điều kiện bãi giữ xe phải là bãi có đăng ký với chính quyền địa phương và/hoặc được cơ quan, tổ chức tập thể công nhận và có phát phiếu giữ xe;

5. Tai nạn trong quá trình tham gia giao thông;

6. Tai nạn trong quá trình môtô, xe máy được chuyên chở bằng phương tiện đường bộ; đường sắt nội địa; đường thủy;

7. Giông, cuồng phong; cây cối đổ, gãy; đất, đá trượt, lún, sụt, lở.

III. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Bảo hiểm AAA không chịu trách nhiệm bồi thường đối với tổn thất toàn bộ và mất cắp môtô, xe máy trong các trường hợp sau đây:

1. Môtô, xe máy có thời hạn sử dụng quá 7 năm (Thời hạn sử dụng được căn cứ theo ngày đăng ký lần đầu ghi trên Giấy đăng ký môtô, xe máy do cơ quan Cảnh sát giao thông cấp. Nếu Giấy chứng nhận đăng ký môtô, xe máy không ghi rõ Ngày đăng ký lần đầu thì tính từ ngày sản xuất hoặc ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký môtô, xe máy).

2. Môtô, xe máy bị mất do trộm đột nhập vào nhà không để lại dấu vết đập/phá; sử dụng chìa khóa giả để đột nhập hoặc tổn thất không có bằng chứng, không lý giải được, hoặc do sự bất cẩn gây ra.

3. Mất cắp bộ phận xe hoặc tổn thất vô hình do giảm giá trị thị trường, hao mòn trong khi sử dụng, rỉ sét, hư hỏng bộ phận của Đối tượng được bảo hiểm.

4. Bất kỳ tổn thất, tổn hại nào do chiến tranh và các nguyên nhân tương tự, chiến tranh dân sự, hành động khủng bố, bạo động dân sự, nổi loạn, cách mạng, đảo chính hoặc tiếm quyền, trưng dụng hoặc hậu quả gián tiếp của các sự kiện trên.

5. Tổn thất thiệt hại phát sinh ngoài lãnh thổ nước Việt Nam.

 6. Tổn thất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào.

7. Tổn thất, thiệt hại bị qui cho hành vi lừa đảo, lợi dụng lòng tin của bất kỳ người nào mà theo định nghĩa của Bộ luật hình sự là lừa đảo/tội phạm, lợi dụng lòng tin hoặc Do hành vi gian lận, không trung thực, thông đồng với kẻ gian của Người được bảo hiểm.

8. Người được bảo hiểm điều khiển phương tiện không có Giấy phép lái xe; lái xe có nồng độ cồn vượt quá qui định của Pháp luật hiện hành hoặc có các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng; hoặc vi phạm nghiêm trọng Luật giao thông đường bộ.

9. Bất kỳ trách nhiệm nào trực tiếp hay gián tiếp qui cho hay phát sinh từ sự phóng xạ hay ô nhiễm hạt nhân hoặc từ bất cứ nguồn năng lượng hạt nhân hay chất thải hạt nhân nào, hoặc do việc đốt nóng năng lượng hạt nhân (sự đốt nóng bao gồm bất kỳ quá trình tự phân hạch hạt nhân nào).

10. Tổn thất do việc sử dụng phương tiện để đua xe trái phép; đua xe thể thao; thử nghiệm tốc độ sau khi sửa chữa, trừ khi có sự đồng ý của Bảo hiểm AAA.

 IV. MỘT SỐ CHÚ Ý KHI XẢY RA TỔN THẤT

1. Trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Trong thời gian sớm nhất, tối đa 7 ngày làm việc, kể từ ngày xảy ra tổn thất, phải thông báo bằng thư/email/văn bản cho Bảo hiểm AAA hay đại diện của Bảo hiểm AAA ở nơi gần nhất;

 2. Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc xóa dấu vết hiện trường khi chưa có ý kiến của Bảo hiểm AAA, trừ trường hợp làm như vậy là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

 V. HỒ SƠ KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG

 Khi yêu cầu đòi bồi thường, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Bảo hiểm AAA các chứng từ sau:

1. Thông báo tổn thất/tai nạn và yêu cầu bồi thường (Mẫu in sẵn của Bảo hiểm AAA);

 2. Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản chính);

3. Giấy đăng ký Môtô, Xe máy (bản chính);

 4. Giấy phép lái xe (trong trường hợp tổn thất xe là do tai nạn);

5. Tờ tường trình tổn thất /thiệt hại (có xác nhận của công an/chính quyền địa phương hay cơ quan nơi làm việc);

6. Biên bản làm việc của cơ quan công an trong trường hợp mất do trộm cướp;

 7. Hóa đơn mua xe và các giấy tờkhác có liên quan đến tổn thất (nếu có).