• Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe máy AAA

   Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe máy AAA

   Chủ xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  • Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe AAA

   Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe AAA

   Bảo hiểm AAA sẽ bồi thường cho Chủ xe cơ giới các khoản tiền mà Chủ xe cơ giới có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho Chủ hàng, theo Bộ Luật dân sự và các qui định khác về những tổn thất hàng hóa vận chuyển trên xe.

  • Bảo hiểm tổn thất toàn bộ & mất cắp mô tô – xe máy AAA

   Bảo hiểm tổn thất toàn bộ & mất cắp mô tô – xe máy AAA

   Là chiếc môtô, xe máy được Bảo hiểm AAA nhận bảo hiểm và cấp giấy chứng nhận bảo hiểm với hiệu lực bảo hiểm xác định được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

  • Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới AAA

   Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới AAA

   Bảo hiểm AAA, chủ xe cơ giới kể cả chủ xe là người nước ngoài sử dụng xe cơ giới trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.Chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bao gồm:Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do xe cơ giới gây thiệt hại về người và tài sản đối với người thứ ba; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách.

  • Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe AAA

   Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe AAA

   Lái, phụ xe và những người khác được chở trên xe (gọi chung là Người Được Bảo Hiểm) bị thiệt hại tử vong hay thương tật thân thể do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

  • Bảo hiểm mở rộng bảo hành xe ô tô AAA

   Bảo hiểm mở rộng bảo hành xe ô tô AAA

   Tại AAA, chúng tôi biết rằng còn nhiều điều
bận tâm hơn việc bảo dưỡng xe, và đó là lý do chương trình Bảo hiểm Platinum Plus được xây dựng để đem lại cho KH quyền được an tâm trước chi phí sửa chữa lỗi kỹ thuật tốn kém bằng cách mở rộng tối đa thời hạn bảo hành chính hàng.

  • Bảo hiểm vật chất xe cơ giới AAA

   Bảo hiểm vật chất xe cơ giới AAA

   Với AAA, bạn luôn an tâm, sau tay lái! Là phương tiện vận chuyển tiện lợi và cũng là tài sản có giá trị kinh tế lớn, chiếc xe ôtô của bạn cần được bảo hiểm. Khi những rủi ro không may như tai nạn, mất cắp, cháy nổ bất ngờ xảy ra trên đường, bạn sẽ cần đến sự trợ giúp và tư vấn ngay lập tức từ Trung tâm TRỢ GIÚP KHẨN CẤP 24/24. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp bạn an tâm kiểm soát tài chính đối với những thiệt hại vật chất và nhân mạng xảy ra do những tai nạn bất ngờ ngoài sự kiểm soát.