• Bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới PVI Sài Gòn

  Bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới PVI Sài Gòn

  Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của (TNDS) chủ xe cơ giới là loại hình bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước quy định nhằm bảo vệ người thứ ba không may bị thiệt hại về người và tài sản do vụ tai nạn giao thông gây ra. Tất cả các chủ xe cơ giới là cá nhân, tổ chức tại Việt Nam phải có trách nhiệm tham gia loại hình bảo hiểm này.

 • Bảo hiểm vật chất xe ôtô - Bảo hiểm xe tự nguyện PVI Sài Gòn

  Bảo hiểm vật chất xe ôtô - Bảo hiểm xe tự nguyện PVI Sài Gòn

  Tham gia để bảo đảm cho tài sản của mình khỏi những tổn thất, khi gặp rủi ro hay sự cố khi sử dụng như xước, móp thân vỏ do va quệt; Hư hỏng thiết bị, động cơ do va chạm hoặc tai nạn bất ngờ và nhiều rủi ro khác đối với vật chất toàn bộ xe.

 • Bảo hiểm tai nạn cho lái xe và người ngồi trên xe PVI

  Bảo hiểm tai nạn cho lái xe và người ngồi trên xe PVI

  Bảo hiểm tai nạn cho lái xe và người ngồi trên xe PVI

 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe PVI

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe PVI

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hàng hóa PVI

 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô PVI

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô PVI

  Bảo hiểm vật chất xe: bảo hiểm này không bắt buộc, tuy nhiên đây là loại bảo hiểm phổ biến, mà hầu như những người sở hữu xe ô tô thường mua. Với loại bảo hiểm này người sở hữu xe có thể bảo đảm cho tài sản của mình là chiếc xe khỏi những tổn thất, khi gặp rủi ro hay sự cố khi sử dụng như xước, móp thân vỏ do va quệt; Hư hỏng thiết bị, động cơ do va chạm hoặc tai nạn tạn bất ngờ và nhiều rủi ro khác đối với vật chất toàn bộ xe.