• Quy tắc BH vật chất xe ô tô chương trình bảo hiểm ô tô Toyota

  Quy tắc BH vật chất xe ô tô chương trình bảo hiểm ô tô Toyota

  Trên cơ sở nhu cầu bảo hiểm Chủ xe và thị trường, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) thỏa thuận sửa đổi bổ sung các điều khoản bảo hiểm vật chất xe ô tô dành riêng cho chương trình bảo hiểm xe ô tô Toyota như sau:

 • Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe

  Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe

  Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe bảo hiểm cho lái, phụ xe và những người khác được chở trên xe bị thiệt hại về thân thể do tai nạn khi đang trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe cơ giới đối với bên thứ ba là loại hình bảo hiểm mà tất cả các cá nhân tổ chức (bao gồm người nước ngoài) sở hữu xe cơ giới tại Việt Nam đều phải tham gia theo quy định của nhà nước, nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên thứ ba trong trường hợp nếu chẳng may chủ xe, lái xe gây thiệt hại cho họ.

 • Bảo hiểm vật chất xe cơ giới PJICO

  Bảo hiểm vật chất xe cơ giới PJICO

  Bảo hiểm chi trả cho những hư hại về vật chất xe do nguyên nhân đâm, va, lật đổ, bị vật thể khác rơi vào, thiệt hại động cơ do thủy kích…..

 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới PJICO

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới PJICO

  Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: là loại bảo hiểm, theo quy định của pháp luật, bắt buộc những người sở hữu xe ô tô phải mua. bảo hiểm này có tác dụng bảo hiểm cho người thứ 3 khi xảy ra tai nạn, Nghĩa là khi người sử dụng xe ô tô gây tai nạn cho người khác thì Cty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người bị tai nạn. Mức bồi thường tối đa là 70 triệu/1người/ vụ.

 • Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe PJICO

  Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe PJICO

  Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe bảo hiểm cho lái, phụ xe và những người khác được chở trên xe bị thiệt hại về thân thể do tai nạn khi đang trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới PJICO

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới PJICO

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe cơ giới đối với bên thứ ba là loại hình bảo hiểm mà tất cả các cá nhân tổ chức (bao gồm người nước ngoài) sở hữu xe cơ giới tại Việt Nam đều phải tham gia theo quy định của nhà nước, nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên thứ ba trong trường hợp nếu chẳng may chủ xe, lái xe gây thiệt hại cho họ.