Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe PJICO

1. Phạm vi bảo hiểm
- Tai nạn đối với người được chở trên xe: Thiệt hại thân thể do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
- Tai nạn đối với lái, phụ xe: Thiệt hại về thân thể do tai nạn liên quan trực tiếp đến việc sử dụng chiếc xe đó. 
2. Biểu phí bảo hiểm
 
a. Biểu phí theo số tiền bảo hiểm mức phổ thông: (áp dụng cho xe trong nước)
 
Số tiền bảo hiểm/người/vụ Xe không KDVT XE KDVT
Đến 20.000.000 đ 0.10% 0.15%
Từ 20.000.000 đ - 50.000.000 đ 0.15% 0.20%
Trên 50.000.000 đ - 100.000.000 đ 0.25% 0.35%

b.  Biểu phí theo số tiền bảo hiểm mức cao: (áp dụng đối với các Chủ xe cơ giới là người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Số tiền bảo hiểm/người/vụ Tỷ lệ (%)
Từ 200.000.000 đ - 400.000.000 đ 0.10
Trên 400.000.000 đ - 600.000.000 đ 0.15
Trên 600.000.000 đ - 1.000.000.000 đ 0.20
Tối đa mức trách nhiệm không quá 3.000.000.000đ/xe/vụ.