Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe Bảo Long

1. Đối tượng bảo hiểm
- Đối tượng bảo hiểm theo loại hình bảo hiểm này bao gồm: lái, phụ xe, người áp tải và những người được chở trên xe.
2. Phạm vi bảo hiểm
- Thiệt hại về thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe.
- Những người này bị tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
3. Không thuộc phạm vi bảo hiểm
Bảo Long không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về người do các nguyên nhân sau:
- Đối tượng được bảo hiểm cố ý gây thiệt hại.
- Đối tượng được bảo hiểm điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ, có nồng độ cồn trong máu vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy định của pháp luật khi có kết luận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.
- Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi được xác nhận đó là hành động tự vệ.
- Sử dụng xe để đua thể thao, đua xe trái phép.
- Người được bảo hiểm bị cảm, trúng gió đột ngột, bệnh tật (bao gồm cả bệnh truyền nhiễm), ngộ độc thức ăn, đồ uống, sử dụng thuốc không đúng chỉ dẩn của cơ quan y tế.
-  Tai nạn/thiệt hại xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ khi có thỏa thuận khác).
4. Phí bảo hiển và số tiền bảo hiểm
- Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm được quy định tại biểu phí và số tiền bảo hiểm ban hành kèm theo Quy tắc này.
- Phí bảo hiểm được tính trên cơ sở loại xe, số chỗ ngồi theo thiết kế của xe hoặc số chỗ ngồi quy định trong Đăng ký xe hoặc theo thoả thuận giữa Bảo Long và Chủ xe.
5. Quyền lợi của người được bảo hiểm
- Trường hợp đối tượng bảo hiểm bị chết thuộc phạm vi trách nhiệm được thanh toán toàn bộ số tiền bảo hiểm (ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm).
- Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể, tuỳ theo m c độ Bảo Long sẽ trả tiền bồi thường theo Bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường thương tật (Ban hành kèm theo Công văn số 5 01/BTC-BH ngày 04/05/2006 của Bộ tài Chính) hoặc theo chi phí điều trị hợp lý thực tế nhưng tổng chi phí không vượt quá bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường theo Công văn số 5701/BTC-BH.
- Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế (không bao gồm trẻ em dưới tuổi) lớn hơn số người được bảo hiểm ghi trên Giấy ch ng nhận bảo hiểm thì hạn m c trách nhiệm sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số người được bảo hiểm và số người thực tế trên xe.
- Trẻ em dưới tuổi được thanh toán 50 số tiền bảo hiểm theo những nguyên tắc trên đây.
6. Trả tiền bảo hiểm
Số tiền chi trả bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm