Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe PAC

1. Đối tượng bảo hiểm:

Lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe.

2. Phạm vi bảo hiểm:

Bảo hiểm cho thương tật về thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong

quá trình xe đang tham gia giao thông.

3.  Phí bảo hiểm & Số tiền bảo hiểm:

- Phí bảo hiểm được căn cứ theo số tiền bảo hiểm cho từng cá nhân và tổng số chỗ ngồi trên xe, do PAC quy định.

- Thời hạn bảo hiểm: 01 năm.

4. Điều khoản mở rộng.

– Bảo hiểm mới thay cũ.

– Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa.

– Bảo hiểm thuê xe trong thời gian sửa chữa.

– Bảo hiểm vật chất xe đối với xe tạm nhập tái xuất.

– Bảo hiểm ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

– Bảo hiểm thiệt hại động cơ do hiện tượng thuỷ kích.

– Bảo hiểm trách nhiệm xe cùng chủ.