• Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe PAC

  1. Đối tượng bảo hiểm:

  Lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe.

  2. Phạm vi bảo hiểm:

  Bảo hiểm cho thương tật về thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong

  quá trình xe đang tham gia giao thông.

  3.  Phí bảo hiểm & Số tiền bảo hiểm:

  - Phí bảo hiểm được căn cứ theo số tiền bảo hiểm cho từng cá nhân và tổng số chỗ ngồi trên xe, do PAC quy định.

  - Thời hạn bảo hiểm: 01 năm.

  4. Điều khoản mở rộng.

  – Bảo hiểm mới thay cũ.

  – Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa.

  – Bảo hiểm thuê xe trong thời gian sửa chữa.

  – Bảo hiểm vật chất xe đối với xe tạm nhập tái xuất.

  – Bảo hiểm ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

  – Bảo hiểm thiệt hại động cơ do hiện tượng thuỷ kích.

  – Bảo hiểm trách nhiệm xe cùng chủ.