Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet thường được gọi là Chevy, có tên đầy đủ là Chevrolet Division of General Motors Company, là một bộ phận chuyên sản xuất ô tô tại Mỹ của công ty Mỹ General Motors (GM).Thành lập: 3 tháng 11, 1911; 105 năm trước, Người sáng lập: Louis Chevrolet, William C. Durant, Trụ sở chính Detroit, Michigan, Hoa Kỳ