Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe VNI

1. Phạm vi bảo hiểm
- VNI nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô đối với hàng hoá vận
chuyển theo hợp đồng vận chuyển giữa chủ xe và chủ hàng trong phạm vi lãnh thổ
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm,
- VNI sẽ thanh toán cho Chủ xe số tiền mà Chủ xe phải bồi thường theo quy định
của Bộ Luật Dân sự đối với những thiệt hại về hàng hoá vận chuyển trên xe cho
Chủ hàng.
Ngoài ra, VNI còn thanh toán cho chủ xe các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:
-  Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá.
-  Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hoá trong quá trình vận chuyển do hậu
quả của tai nạn.
-  Giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
-  Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường của VNI (bao gồm cả chi phí)
không vượt quá mức trách nhiệm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
2. Không thuộc trách nhiệm bảo hiểm
 VNI không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về hàng
hoá trong các trường hợp sau:
-  Lái xe/ chủ xe/ đại diện hợp pháp của chủ xe/ người được bảo hiểm không trông
coi, bảo quản hàng hoá.
-  Mất cắp, trộm cướp (trừ trường hợp mất hàng hoá cùng mất toàn bộ xe do xe bị
trộm cắp, bị cướp).
-  Tổn thất hàng hoá do sự bắt giữ hay trưng dụng xe của cơ quan chức năng Nhà
Nước.
-  Tổn thất hàng hoá do bị xô, lệch, va đập trong quá trình vận chuyển mà không
phải do xe đâm va, lật đổ, rơi, chìm
-  Hàng hoá hư hỏng tự nhiên, hư hỏng do không đủ phẩm chất, do bao bì đóng gói,
chất xếp hàng không đúng quy cách, yêu cầu kỹ thuật.
-  Giao hàng chậm trễ, giao không đúng người nhận, giao thiếu hoặc sai loại, sai quy
cách, sai mã ký hiệu.
-  Hành động cố ý gây tai nạn của chủ xe, lái xe hoặc người có quyền lợi liên quan,
những người được giao sử dụng và bảo quản xe.
-  Tại thời điểm tai nạn xe không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ hoặc có nhưng không hợp lệ.
-  Lái xe không có giấy phép lái xe hợp lệ.
-  Người điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở, sử
dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.
-  Vận chuyển hàng trái phép, xe chở chất dễ cháy, chất nổ trái phép hoặc không
thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển, xếp dỡ hàng theo quy định của pháp
luật.
-  Xe đi vào đường cấm, đường ngược chiều, khu vực cấm, chuyển hướng xe tại nơi
bị cấm, vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển
giao thông, xe đi đêm không có đèn chiếu sáng theo quy định.
-  Tai nạn/thiệt hại xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-  Những thiệt hại có tính chất hậu quả gián tiếp như: Giảm giá trị thương mại,
ngừng sản xuất, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại,
những thiệt hại mang yếu tố tinh thần, thiệt hại không do tai nạn trực tiếp gây ra.
-  Xe chở quá trọng tải, chạy quá tốc độ hoặc chở quá lượng hành khách từ 20% trở
lên theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
-  VNI cũng không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao
gồm: vàng bạc; đá quí; tiền; các loại giấy tờ có giá trị như tiền; đồ cổ; tranh ảnh
quý hiếm; thi hài; hài cốt (trừ khi có thoả thuận khác).
-  Chiến tranh, khủng bố và các lý do tương tự như nội chiến, bạo động, đình công.
-  Ngoài ra, VNI có thể từ chối toàn bộ số tiền bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm nếu
người được bảo hiểm hoặc người có quyền lợi liên quan cung cấp thông tin không
trung thực, đầy đủ.