Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe VASS

1. Đối tượng bảo hiểm:
- Hàng hóa vận chuyển trên xe.
2. Phạm vi bảo hiểm:
- VASS nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của Chủ xe ôtô đối với hàng hoá vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển giữa Chủ xe và Chủ hàng trong phạm vi lãnh thổ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm, VASS sẽ thanh toán cho Chủ xe số tiền mà Chủ xe phải bồi thường theo quy định của Bộ Luật Dân sự đối với những thiệt hại về hàng hoá vận chuyển trên xe cho Chủ hàng.
- Ngoài ra, VASS còn thanh toán cho Chủ xe các chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm:
- Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá.
- Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hoá trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.
- Giám định tổn thất.
Trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường của VASS (bao gồm cả chi phí) không vượt quá mức trách nhiệm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.
3. Các loại trừ bảo hiểm:
Các loại trừ chung theo quy định;
- Thiệt hại có tính chất hậu quả gián tiếp như: Giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại, những thiệt hại mang yếu tố tinh thần, thiệt hại không do tai nạn trực tiếp gây ra;
- Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: Vàng bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt;
- Chủ xe, Người điều khiển xe không có trách nhiệm trông coi, bảo quản hàng hoá; Mất trộm, bị cướp (trừ trường hợp mất hàng hóa cùng với mất toàn bộ xe do xe bị mất trộm, bị cướp);
- Tổn thất hàng hoá do sự bắt giữ của Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền;
- Hàng hóa thuộc quyền sở hữu của Chủ xe, Người điều khiển xe (trừ khi có thỏa thuận khác);
- Tổn thất hàng hoá do bị xô lệch, va đập, bị thấm nước trong quá trình vận chuyển mà không phải do xe đâm va, lật đổ; Hàng hóa hư hỏng tự nhiên, hư hỏng do không đủ phẩm chất, bao bì đóng gói, chất xếp hàng hóa không đúng theo yêu cầu kỹ thuật; Giao hàng chậm trễ, giao hàng không đúng người nhận, giao thiếu, sai thể loại, sai quy cách, sai mã ký hiệu. Xe không phù hợp với các loại hàng chuyên chở;
- Hàng hóa bị cháy không do lỗi của bên vận tải. Súc vật sống bị ốm chết do thời tiết hoặc bị dịch bệnh hoặc bị kiểm dịch hoặc bỏ chạy trong tai nạn.
4. Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm:
- Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm được quy định tại biểu phí hiện hành của Bảo Hiểm Viễn Đông.
5. Thời hạn bảo hiểm:
- Thời hạn bảo hiểm thông thường là 01 năm. Trong một số trường hợp thời hạn bảo hiểm có thể trên hoặc dưới 01 năm.