Bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe đối với hàng hóa Bảo Long

1. Phạm vi bảo hiểm
- Bảo Long nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của Chủ xe ôtô đối với hàng hoá vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển giữa Chủ xe và chủ hàng trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, Bảo Long sẽ thanh toán cho Chủ xe số tiền mà Chủ xe phải bồi thường theo quy định của Bộ Luật Dân sự,
- Bảo Long còn thanh toán cho Chủ xe các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:
a. Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá.
b. Xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hoá trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.
c. Giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
- Ngoài ra, Bảo Long mở rộng phạm vi bồi thường trong trường hợp hàng hoá của chính Chủ xe. Trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường của Bảo Long (bao gồm cả chi phí) không vượt quá
mức trách nhiệm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
2. Không thuộc trách nhiệm bảo hiểm
Bảo Long không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về hàng hoá trong các trường hợp sau:
- Vi phạm các điểm loại trừ quy định tại Điều 9, Chương I của Quy tắc này.
- Lái xe, Chủ xe không có trách nhiệm trông coi, bảo quản hàng hoá.
- Xe ôtô không thích hợp cho loại hàng hóa chuyên chở theo quy định của pháp luật.
- Hàng bị thiếu, mất cắp, trộm cướp (trừ trường hợp mất hàng hoá cùng mất toàn bộ xe do xe bị trộm cắp, bị cướp).
- Tổn thất hàng hoá do sự bắt giữ của cơ quan chức năng Nhà Nước.
- Tổn thất hàng hoá do bị xô lệch, va đập trong quá trình vận chuyển mà không phải do xe đâm va, lật đổ.
- Hàng hoá hư hỏng tự nhiên, hư hỏng do không đủ phẩm chất, do bao bì đóng gói, chất xếp hàng không đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Giao hàng chậm trễ (trừ chậm trễ do tai nạn), giao không đúng người nhận, giao thiếu hoặc sai loại, sai quy cách, sai mã ký hiệu.
- Hàng hóa bị cháy không do lỗi của Chủ xe/ lái xe. Súc vật sống bị ốm chết do thời tiết, dịch bệnh hoặc bị kiểm dịch.
- Vàng bạc, đá quý, tiền, các lọai ấn chỉ, hóa đơn có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.
3. Mức miễn bồi thường
- Trong mỗi vụ khiếu nại bồi thường thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Bảo Long áp dụng mức miễn bồi thường là 0,5% mức trách nhiệm bảo hiểm Chủ xe đã tham gia nhưng tối thiểu không dưới1.000.000 VNĐ/vụ (trừ trường hợp có thoả thuận khác bằng văn bản).