Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe PVI

1.  Phạm vi bảo hiểm

Trách nhiệm chủa chủ xe phải bồi thường cho chủ hàng về những tổn thất hàng hóa vận chuyển trên xe theo quy định của Bộ luật dân sự trong những trường hợp xe bị đâm va, lật, đổ, rơi , chìm, hỏa hoạn, cháy nổ, bị các vật thể khác rơi, va chạm vào, những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: bão, lũ, lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần.

Ngoài ra bảo hiểm PVI còn thanh toán cho chủ xe/người được bảo hiểm các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:

-    Ngăn ngừa giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa.

-    Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hóa trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.

-    Giám định tổn thất thuộc trách nhiệm của Bảo hiểm PVI.

Bảo hiểm PVI mở rộng phạm vi bồi thường trong trường hợp hàng hóa của chính chủ xe.

2.   Không thuộc trách nhiệm bảo hiểm

-    Bảo hiểm PVI sẽ không bồi thường cho trách nhiệm chủa chủ xe/người được bảo hiểm đối với những tổn thất hay thiệt hại vật chất của hàng hóa chuyên chở trên xe trong các trường hợp :

a.  Thuộc các loại trừ quy định tại quy tắc bảo hiểm vật chất.

b.  Lái xe/chủ xe/đại diện hợp pháp của chủ xe/ Người được bảo hiểm không trông coi, bảo hiểm hàng hóa.

c.  Mất cắp, bị cướp nhưng loại trừ những tổn thất hay thiệt hại đối với hàng hóa do xe bị mất cắp hay bị cướp toàn bộ xe.

d.  Tổn thất hàng hóa do sự bắt giữ hay trưng dụng xe của Cơ quan chức năng nhà nước.

e.  Hàng hóa hư hỏng tự nhiên, hư hỏng do không đủ phẩm chất, do bao bì đóng gói không đúng quy cách, hàng hóa được chất xếp không đúng yêu cầu kỹ thuật.

f.   Giao hàng chậm trễ, giao hàng không đúng người nhận, giao thiếu hoặc sai loại, sai quy cách, sai mã ký hiệu.

g.   Hàng hóa bị tổn thất do bị xô lệch, va đập trong quá trình vận chuyển mà không phải do xe đâm, va, lật, đổ, rơi, chìm.

h.   Hàng hóa bị cháy không phải do lỗi của bên vận tải. Súc vật sống vị chất do thời tiết hoặc dịch bệnh.

i.    Tổn thât hay thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị quý như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt (trừ khi có thỏa thuận khác).

3.   Mức khấu trừ (tổn thất hàng hóa)

Áp dụng mức khấu trừ 0.50% mức trách nhiệm bảo hiểm và tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng cho mỗi vụ tổn thất.

4.   Giá trị hàng hóa

-   Giá trị hàng hóa được tính tại thời điểm, địa điểm trươc khi đưa hàng lên xe và không vượt quá giá trị thực tế trên thị trường ở nơi đưa hàng lên xe tại thời điểm đó.