Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe PTI

1. Phạm vi bảo hiểm 
a. PTI nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của Chủ xe ô tô đối với hàng hóa vận chuyển trên xe theo hợp đồng vận chuyển giữa Chủ xe và Chủ hàng trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
b. Trong phạm vi tổng mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, PTI sẽ thanh toán cho Chủ xe số tiền mà Chủ xe phải bồi thường theo quy định của Bộ Luật Dân sự đối với những thiệt hại về hàng hoá vận chuyển trên xe cho Chủ hàng.
Ngoài ra, PTI còn thanh toán cho Chủ xe các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:
- Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa.
- Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hóa trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.
Trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường của PTI (bao gồm cả chi phí trên) không vượt quá mức trách nhiệm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
2. Không thuộc phạm vi bảo hiểm 
Ngoài các điểm loại trừ chun, PTI còn không chịu trách nhiệm bồi thường trong những trường hợp sau:
- Chủ xe và/hoặc Lái xe thiếu trách nhiệm trong việc trông coi, bảo quản hàng hóa.
- Mất cắp, trộm cướp (trừ trường hợp toàn bộ xe và hàng hóa cùng bị mất cắp, trộm cướp) 
- Tổn thất hàng hóa do sự bắt giữ của cơ quan chức năng Nhà Nước.
- Xe không thích hợp với loại hàng hóa chuyên chở.
- Hàng hóa hư hỏng tự nhiên, hư hỏng do không đủ phẩm chất, do bao bì đóng gói, chất xếp hàng không đúng yêu cầu kỹ thuật. Hư hỏng do bị xô lệch, va đập trong quá trình vận chuyển mà không phải do xe đâm va, lật đổ.
- Giao hàng chậm trễ và giao hàng không đúng người nhận.
3. Hàng hóa đặc biệt
PTI không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm bồi thường trong bất kỳ trường hợp nào đối với các loại hàng hóa đặc biệt sau:
- Vàng, bạc, đá quý (dạng nguyên thủy hoặc tinh chế).
- Đồ cổ, tranh nghệ thuật quý hiếm.
- Ấn chỉ, hóa đơn, tiền và các giấy tờ khác có giá trị như tiền.
- Thi hài, hài cốt.
Súc vật.
4. Mức miễn thường  
PTI áp dụng mức miễn thường có khấu trừ là 0,5% tổng mức trách nhiệm bảo hiểm Chủ xe đã tham gia nhưng không thấp hơn 500.000 đồng/vụ (trừ trường hợp có thoả thuận khác bằng văn bản).