Tiện ích, - 05/02/2017 04:40 PM
Câu hỏi từ bạn đọc CafeAuto có nội dung: Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ áp dụng với người gây ra thiệt hại? Đúng hay sai? Vì sao? Tôi xin trân thành cám ơn!

quy-dinh-ve-trach-nhiem-boi-thuong-thiet-hai-ngoai-hop-dong-7-tet

Câu hỏi từ bạn: Nam Nhân - Bình Định

Trả lời:

Tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài Hợp đồng  như sau:

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Mặt khác, tại Điều 586 Luật dân sự năm 2015 quy định về năng lực trách nhiệm bồi thường thiệt hại cá nhân như sau:

“1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.”

Như vây, theo quy định nêu trên về nguyên tắc chung thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi có đầy đủ bốn yếu tố sau: 1. Phải có thiệt hại xảy ra; 2. Phải có hành vi trái pháp luật; 3. Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật. Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại; 4. Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại. Trong trường những người gây thiệt hại là: người chưa đủ mười lăm tuổi, người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự,…..thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại còn được áp dụng đối với cha mẹ, người giám hộ,.. của người gây thiệt hại.

Câu hỏi được tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung
Công ty Luật An Ninh (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội)

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Tôi có thể sử dụng hợp đồng bảo hiểm từ xe cũ mới mua?

    Tiện ích  -  29/07/2018 8:57 AM

    câu hỏi từ bạn đọc CafeAuto có nội dung: Xin phép hỏi Luật sư! Nhiều người tiêu dùng tự hỏi nếu mua xe cũ vẫn còn hợp đồng bảo hiểm từ chủ cũ thì liệu bảo hiểm này có giá trị không? Tôi mới mua 1 chiếc Innova vẫn còn giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô nhưng đứng tên chủ cũ. Vậy nếu chiếc xe gặp tai nạn thì liệu tôi có thể nhận được mức bồi thường từ bảo hiểm mà chủ cũ đã mua và đứng tên không?

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường Ô tô – Xe máy xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeauto.vn; Đường dây nóng: 0903.762.768.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc