Tiện ích - 05/11/2016 11:42 AM
Câu hỏi từ bạn đọc CafeAuto có nội dung: Tội bị mất giấy nộp phạt thì phải liên hệ với cơ quan nào và có ảnh hưởng gì đến việc nộp phạt hay không?

Tôi bị mất giấy nộp phạt vi phạm giao thông thì phải liên hệ với cơ quan nào để giải quyết vì tôi có nghe thông tin luật bắt đóng 0.05% mỗi ngày sau 10 ngày quy định?

 Câu hỏi từ bạn Đức Long -  Nghệ An

mat-giay-nop-phat-toi-phai-giai-quyet-the-nao

Trả lời:

Điều 57 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định đối với các trường hợp xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thì : “Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục. Hồ sơ phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.”

Điều 73 Luật xử lý vi phạm hành chính có quy định việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau;

‘1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Người có thẩm quyền xử phạt đã ra quyết định xử phạt có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt và thông báo kết quả thi hành xong quyết định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương”.

Theo quy định tại khoản 2 nêu trên nếu bạn làm mất Quyết định xử phạt thì liên hệ lại với Cơ quan đã ra quyết định xử phạt để trình bày lý do và xin cấp lại Quyết định để thực hiện việc nộp phạt.

Tại Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính có quy định : “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp”.

Theo đó, bạn sẽ chỉ phải đóng 0.05% mỗi ngày sau 10 ngày quy định khi bạn đi nộp phạt mà đã quá thời hạn theo quy định.

Câu hỏi được tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung
Công ty Luật An Ninh (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội)

  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường Ô tô – Xe máy xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeauto.vn; Đường dây nóng: 0909.741.873.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc