Với trường phái của George Gankas, cùng HLV Trương Chí Quân tìm hiểu chuyên sâu về một cú swing hoàn thiện. Tập 1 với chủ đề SET UP, khá khác lạ so với những tiêu chuẩn ban đầu, vậy làm thế nào để có set up thoải mái và hiệu quả nhất?

  • Facebook
  • Chia sẻ