Overswing thường đến từ động tác bẻ cổ tay trễ. Hầu hết các golfer nghĩ tới over swing là bẻ cổ tay quá nhiều và từ đó hiểu sai là nên hạn chế bẻ cổ tay. Tuy nhiên, nếu không bẻ cổ tay ở vị trí phù hợp thì khi đến đỉnh backswing, cổ tay mỏi dẫn đến việc tự động bẻ cổ tay khiến cú swing không ổn định và không đạt được hiệu quả cao. Vậy vị trí nào là phù hợp nên bẻ cổ tay để hạn chế overswing?

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm