Đây cũng sẽ là phần chia sẻ cuối cùng về George Gankas Golf Swing của HLV Trương Chí Quân. Tại phần này chúng ta sẽ cùng nhau nói về việc xoay người đến kết thúc swing (cách xoay người đến động tác kết thúc swing)

  • Facebook
  • Chia sẻ