Thông thường, khi đánh bóng ở địa hình khó, đặc biệt là vị trí bóng đang nằm ở dốc, ai cũng sẽ lắc đầu ngao ngán. Vậy thì hãy tham khảo cách xử lí của golfer chuyên nghiệp số một Việt Nam – Trần Lê Duy Nhất nhé!

  • Facebook
  • Chia sẻ