Nội dung này sẽ là nội dung cuối cùng trong series sửa 3 lỗi ở phần hông do HLV Trần Lê Duy Nhất chia sẻ: lỗi đẩy hông về phía trước - một lỗi xuất hiện khá nhiều trong lúc downswing.

  • Facebook
  • Chia sẻ