HLV Trần Lê Duy Nhất thường nhận được rất nhiều câu hỏi của người chơi về cách setup của mình. Thông thường mỗi người golfer sẽ có riêng cho mình cách setup khác nhau, ở đây ý muốn nói là vẫn có tiêu chuẩn trong setup nhưng không cần thiết phải làm theo đúng 100%, nói một cách dễ hiểu hơn là trong bộ môn này không có tư thế setup đúng, chỉ có tư thế setup phù hợp.

  • Facebook
  • Chia sẻ