Hiện tượng trúng đất trước khi tiếp xúc bóng (Fatshot) mô tả cho việc đầu gậy bị va chạm với mặt đất trong lúc downswing trước khi kịp va chạm với bóng ở bước hoàn thành cú swing. Điều này có thể được xem là lỗi, vì từ vị trí backswing xuống downswing, chúng ta đã dồn một lực rất mạnh để có được cho mình những cú swing thật tốc độ và hiệu suất.

  • Facebook
  • Chia sẻ