One-piece takeaway được hiểu là chuỗi động tác đưa gậy chuẩn, giữ được mặt của gậy luôn luôn vuông góc chứ không quá mở hay quá đóng so với mặt đất. Động tác này sẽ giúp cho người chơi thực hiện dễ dàng và chính xác hơn ở các kĩ thuật khác sau đó. Những gì người chơi cần là làm theo những hướng dẫn sau đây.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm