Để có thể thực hiện được những cú downswing như George Gankas một cách hoàn hảo nhất, golf thủ cần phải hiểu và phân biệt được sự khác nhau của việc bẻ cổ tay trái (cupped) và gập cổ tay trái (bowed).

  • Facebook
  • Chia sẻ