Hầu hết tất cả những động tác nhỏ nhất trong golf đều đòi hỏi phải được người chơi chú trọng rất kĩ càng. Cách dùng lực, cách xoay, cách chạm, các vị trí,... thậm chí là tốc độ, những điều này chỉ cần sai lệch một chút so với mức cần thiết thì đều gọi là lỗi và người chơi cần phải sửa đổi.

  • Facebook
  • Chia sẻ