Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới Xuân Thành

1. Phạm vi bảo hiểm:
 Bảo hiểm Xuân Thành giúp bảo vệ các trách nhiệm hợp pháp của bạn đối với:
- Những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới của bạn gây ra.
- Những thiệt hại về thân thể, tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới của bạn gây ra.
2. Khi tham gia bảo hiểm xe cơ giới bạn được hưởng những dịch vụ tiện ích:
- Dịch vụ hướng dẫn giải quyết tai nạn và khiếu nại bồi thường ngay lập tức qua tổng đài trực tai nạn 24/24 của Bảo hiểm Xuân Thành trên toàn quốc (Hotlines: 0912669911).
- Dịch vụ cứu hộ miễn phí trong bán kính 70 Km kể từ nơi tai nạn cho đến nơi sửa chữa gần nhất tại các tỉnh và thành phố lớn.
- Dịch vụ bồi thường nhanh chóng và thuận tiện.