Bảo hiểm vật chất xe cơ giới PAC

1. Đối tượng bảo hiểm:
- Các loại xe cơ giới hoạt động trong lãnh thổ nước Việt Nam, bao gồm: thân, khung, vỏ, máy móc và các trang thiết bị khác trên xe.
2. Phạm vi bảo hiểm:
- PAC bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong những trường hợp như đâm va, lật đổ, hoả hoạn, cháy nổ, bão lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, cướp, mất cắp, mất toàn bộ xe… Đồng thời PAC còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất.
3. Số tiền bảo hiểm:
- Là số tiền mà chủ xe yêu cầu PAC bảo hiểm cho chiếc xe của mình. Chủ xe và PAC có thể thoả thuận theo giá thực tế trên thị trường tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
4. Phí bảo hiểm:
- Căn cứ vào vào giá trị xe và các điều khoản mở rộng khác, PAC sẽ cung cấp mức phí bảo hiểm hợp lý nhất.