• Bảo hiểm Toyota Việt Nam

  Những lợi ích ưu việt Bảo hiểm TOYOTA cung cấp

  Gara và phụ tùng chính hãng

  Yên tâm mang xe đến sửa chữa tại Đại lý Toyota với phụ kiện và phụ tùng chính hãng.

  Hỗ trợ chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa

  Hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 đồng/ ngày x 30 ngày/năm

  Bồi thường thuỷ kích

  Khấu trừ 20% đến 10% tổn thất tuỳ theo các gói sản phẩm

  Mất cắp bộ phận

  Bảo hiểm Toyota giới hạn tối đa về bồi thường tổn thất bộ phận lên đến 3 lần/năm

  Hỗ trợ cứu hộ

  Mạng lưới rộng lớn ở khăps nơi của Đại lý Toyota, hỗ trợ dịch vụ kéo xe hỏng về sửa chữa.

  Không tính khấu hao thay mới

  Bảo hiểm Toyota không tính khấu hao khi thay mới bộ phận áp dụng cho cả xe kinh doanh và xe không kinh doanh (với xe dưới 5 năm)

  Chiết khấu với hợp đồng dài hạn

  Giảm 10% cho hợp đồng 2 năm. Giảm 12% cho hợp đồng 3 năm.

  Giá trị xe khi bồi thường

  Bảo hiểm Toyota bồi thường nguyên giá trị xe ban đầu, không phải tại thời điểm xảy ra tổn thất.

  Hoàn phí

  Hoàn phí khi không tổn thất với mức phí hấp dẫn.

  CÁC GÓI SẢN PHẨM

  BẠC

  VÀNG

  BẠCH KIM

  Bảo hiểm vật chất xe

  Bồi thường thủy kích

  v

  v

  v

  Sửa chữa tại đại lý TOYOTA chính hãng

  v

  v

  v

  Khấu hao bộ phận

  x
  (áp dụng cho xe mới trong 5 năm)

  x
  (áp dụng cho xe mới trong 5 năm)

  x
  (áp dụng cho xe mới trong 5 năm)

  Cứu hộ miễn phí

  70km từ nơi xảy ra tai nạn hoặc đến đại lý TOYOTA gần nhất

  70km từ nơi xảy ra tai nạn hoặc đến đại lý TOYOTA gần nhất

  70km từ nơi xảy ra tai nạn hoặc đến đại lý TOYOTA gần nhất

  Hỗ trợ chi phí thuê xe trong quá trình sửa chữa

  x

  300 VND/ngày x tối đa 30 ngày/năm

  500 VND/ngày x tối đa 30 ngày/năm

  Mất cắp bộ phận

  x

  v

  v

  Thưởng khi không có tổn thất

  x

  20% cho năm đầu tiên 
  Cộng thêm 5% cho các năm sau (đến 5 năm)

  Chiết khấu cho hợp đồng 2 hoặc 3 năm

  Chiết khấu 10% khi kí hợp đồng 2 năm 
  Chiết khấu 12% khi kí hợp đồng 3 năm

  Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe

  Mức trách nhiệm:
  100 triệu/ 1 người/ 1 vụ

  Mức trách nhiệm:
  200 triệu/ 1 người/ 1 vụ

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

  Thương tật về người:
  100 triệu/ 1người/ 1 vụ

  Tài sản: 100 triệu/ 1 vụ

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện

  Thương tật về người: 50 triệu/ 1người/ 1 vụ
  Tài sản: 50 triệu/ 1 vụ
  Tổng mức trách nhiệm: 10 tỷ trong suốt thời hạn Bảo hiểm

  Thương tật về người: 100 triệu/ 1người/ 1 vụ
  Tài sản: 100 triệu/ 1 vụ
  Tổng mức trách nhiệm: 10 tỷ trong suốt thời hạn Bảo hiểm