Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô

Người được bảo hiểm :

  • Chủ xe cơ giới và/hoặc đại diện của chủ xe tự nguyện tham gia bảo hiểm tại XTI.

Phạm vi bảo hiểm :

  • XTI nhận bảo hiểm trách nhiệm của Chủ xe phải bồi thường cho chủ hàng về những tổn thất hàng hóa vận chuyển trên xe theo Bộ Luật dân sự trong những trường hợp xe bị đâm, va, lật, đổ, rơi; chìm; hỏa hoạn, cháy nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào; những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;
  • Ngoài ra, XTI còn thanh toán cho Chủ xe các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:- Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa.- Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hóa trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.
  • Trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường của XTI (bao gồm cả chi phí trên) không vượt quá mức trách nhiệm ghi trên GCNBH.

Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô

Ô tô là phương tiện đi lại đồng thời là tài sản lớn đối với Quý khách. Trong quá trình sử dụng nhiều rủi ro tiềm ẩn có thể xảy đến bất kỳ lúc nào đối với chiếc xe của Quý khách.

Người được bảo hiểm :

  • Chủ xe cơ giới và/hoặc đại diện của chủ xe tự nguyện tham gia bảo hiểm tại XTI.

Phạm vi bảo hiểm :

  • Bảo hiểm Xuân Thành (XTI) giúp bảo vệ toàn diện về mặt tài chính cho chủ phương tiện xe cơ giới về các thiệt hại do tai nạn gây ra cho toàn bộ xe của Quý Khách:
  • XTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe trong những trường hợp sau đây:

– Đâm, va, lật, đổ.

– Hoả hoạn, cháy, nổ.

– Những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sét đánh, sụt lở.

– Vật thể từ bên ngoài xe tác động lên xe.

– Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.

– Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên ngoài những điểm loại trừ quy định tại Quy tắc.

  • Ngoài ra XTI còn hỗ trợ những chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:

– Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm;

– Chi phí đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất không vượt quá 20.000.000 đồng/vụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản).

– Giám định tổn thất.

  • Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường của XTI (không bao gồm chi phí giám định tổn thất) không vượt quá số tiền bảo hiểm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.