Bảo Hiểm Trọn Gói Xe Ô Tô MSIG

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp:

 • Đâm va, lật, đổ; rơi,
 • Hoả hoạn, cháy, nổ,
 • Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên,
 • Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe,
 • Các rủi ro ngẫu nhiên khác,
 • và thiệt hại về thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe,

và toàn bộ các chi phí hoặc phí tổn mà chủ xe phải có trách nhiệm pháp lý phải trả đối với bên thứ 3 trong trường hợp tai nạn gây ra hoặc phát sinh từ việc sử dụng xe cơ giới.

Các điểm loại trừ

Thiệt hại xảy ra trong những trường hợp sau thuộc phạm vi loại trừ bảo hiểm:

 • Hành động cố ý gây thiệt hại  của Chủ xe hoặc Lái xe,
 • Xe không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ hợp lệ,
 • Lái xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ; Lái xe có ảnh hưởng của cồn, rượu và bia hoặc các chất kích thích khác vượt quá giới hạn cho phép của luật hiện hành,
 • Xe chở chất cháy, chất nổ trái phép (không có giấy phép vận chuyển hoặc vận chuyển không tuân theo các điều kiện chuyên chở của giấy phép vận chuyển);
 • Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
 • V.v.
 • Bảo hiểm Xe ô tô Cá nhân Hùng Vương

  Bảo hiểm Xe ô tô Cá nhân Hùng Vương

  Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, xe ô tô còn là tài sản có giá trị lớn đối với chúng ta. Hãy để Bảo hiểm Hùng Vương tư vấn và cung cấp giải pháp bảo hiểm chăm sóc cho chiếc xe của bạn với sản phẩm bảo hiểm phù hợp, mức phí cạnh tranh, dịch vụ hướng dẫn và giải quyết bồi thường nhanh chóng.

 • Bảo Hiểm Trọn Gói Xe Ô Tô MSIG

  Bảo Hiểm Trọn Gói Xe Ô Tô MSIG

  Công ty bảo hiểm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp:

 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới UIC

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới UIC

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới