Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô VASS

Chi tiết xin vui lòng xem tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 qui định qui tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới
1. Đối tượng bảo hiểm :
Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
2. Phạm vi bồi thường :
Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
3. Các loại trừ bảo hiểm:
- Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.
- Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.
- Lái xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe.
- Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.
- Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
- Chiến tranh, khủng bố, động đất.
- Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.
4. Mức trách nhiệm bảo hiểm:
- Đối với thiệt hại về người: 100.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
- Đối với thiệt hại về tài sản: 100.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.
5. Thời hạn và hiệu lực bảo hiểm :
- Thời hạn bảo hiểm thông thường là 01 năm. Trong một số trường hợp thời hạn bảo hiểm có thể dưới 01 năm.
- Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm được ghi cụ thể trên Giấy chứng nhận bảo hiểm nhưng không được trước thời điểm chủ xe cơ giới đóng đủ phí bảo hiểm.
6. Điều chỉnh phí bảo hiểm:
- Thực hiện theo Thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính
- Ngoài phần bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới theo quy định của Bộ tài chính, bảo hiểm Viễn Đông (VASS) cung cấp thêm phần bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự với các mức trách nhiệm cao hơn. Điều kiện bảo hiểm áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới hiện hành của Bảo hiểm Viễn Đông.