Ở thời điểm gần cuối năm, các nhà sản xuất và phân phối thường đẩy mạnh các ưu đãi thì Mercedes Benz bất ngờ tăng giá bán cho một số mẫu xe.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm