Một video clip vừa cho thấy một cảnh va chạm xe kiểu tình tay ba rất phổ biến trên đường. Đi kèm đó là nỗi băn khoăn của người xem, vụ kiểu này thì biết ai đền ai?

  • Facebook
  • Chia sẻ