Sử dụng đèn pha không đúng gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng quan sát, thị lực, tâm lý, và còn là nguyên nhân gián tiếp gây ra va chạm giao thông. Tưởng đơn giản nhưng phải để ý và luyện nhiều đấy!

  • Facebook
  • Chia sẻ