Theo các cơ quan chức năng, kế hoạch vận tải khách liên tỉnh sẽ mở lại căn cứ vào cấp độ phòng chống dịch được công bố tại các địa phương.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Báo cáo vi phạm